Vị trí đắc địa khiến bất động sản hạng sang “miễn dịch” với biến động của thị trường