Từ giấc mơ Babylon đến khát vọng kiến tạo công trình xanh – thông minh