BĐS hạng sang giữ ngôi đầu trong bài toán sinh lời bền lâu