• English
 • 1800 6897

  MẶT BẰNG DỰ ÁN

  Chọn vào từng tỏa để xem chi tiết
  Click vào từng căn hộ để xem chi tiết
  Mặt bằng điển hình Tầng 6 - 19; 22- 29
  Mặt bằng điển hình
  Mặt bằng điển hình Tầng 30 - 39
  Mặt bằng điển hình
  Mặt bằng điển hình từ tầng 6- 19; 22- 39 (tầng 1)
  Mặt bằng điển hình
  Mặt bằng điển hình từ tầng 6- 19; 22- 39 (tầng 2)
  Mặt bằng điển hình
  Mặt bằng điển hình tầng 20 - 21 (tầng 1)
  Mặt bằng điển hình
  Mặt bằng điển hình tầng 20 - 21 (tầng 2)
  Mặt bằng điển hình
  Mặt bằng điển hình từ tầng 6- 19; 22- 39 (tầng 1)
  Mặt bằng điển hình
  Mặt bằng điển hình từ tầng 6- 19; 22- 39 (tầng 2)
  Mặt bằng điển hình
  Mặt bằng điển hình tầng 20 - 21 (tầng 1)
  Mặt bằng điển hình
  Mặt bằng điển hình tầng 20 - 21 (tầng 2)
  Mặt bằng điển hình
  Mặt bằng điển hình
  Mặt bằng điển hình
  Mặt bằng điển hình
  Phòng ngủ
  Bể bơi ngoài trời
  Phòng khách