• Tiếng Việt
 • 1800 6897

  MẶT BẰNG DỰ ÁN

  TYPICAL PLAN FROM 6 - 29
  Mặt bằng điển hình
  TYPICAL PLAN FROM 20 - 21
  Mặt bằng điển hình
  TYPICAL PLAN FROM 30 - 39
  Mặt bằng điển hình
  Mặt bằng điển hình
  Mặt bằng điển hình
  Mặt bằng điển hình
  Mặt bằng điển hình
  Mặt bằng điển hình
  Mặt bằng điển hình
  Mặt bằng điển hình
  Mặt bằng điển hình
  Mặt bằng điển hình
  Mặt bằng điển hình
  Mặt bằng điển hình
  Mặt bằng điển hình
  Phòng ngủ
  Bể bơi ngoài trời
  Phòng khách