Chuyện đầy nghịch lý, người giàu Hà Nội vẫn mỏi mắt đi tìm một chốn an cư